Zodpovedný vedúci: Katarína Gregušová

Prevádzkové hodiny: Po-Pi od 9:00 do 18:00

Firma je zapísaná v živnostenskom registri Obvodný úrad Trnava pod číslom 207-14519 .

IČO: 37274864
IČ DPH: SK1020110993
Banka ČSOB č.ú.: SK11 7500 0000 0040 0794 7019

Adresa dozorujuceho organu:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
e-mail: tt@soi.sk

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených
Produkt pridaný na porovnanie