HejShop - internetový obchod
Horné Orešany 754
Horné Orešany
919 03Zodpovedný vedúci: Katarína Gregušová


Prevádzkové hodiny: Po-Pi od 9:00 do 17:00


Firma je zapísaná v živnostenskom registri Obvodný úrad Trnava pod číslom 207-14519 .


IČO: 37274864
IČ DPH: SK1020110993
Banka ČSOB č.ú.: SK11 7500 0000 0040 0794 7019


Adresa dozorujuceho organu:


Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690


fax č.: 033/5512 656


e-mail: tt@soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinné